Práce v Anglii

Práce v Anglii - klikněte na níže uvedený odkazPředpoklady pro práce v Anglii

- Věk minimálně 18 let - 65 let
- Brigády 1 den - 4 měsíce
- Práce 4 měsíce a déle
- U některých zaměstnání není věk vyžadován
- Životopis a žádost o místo musí být v britské angličtině. Žádost o místo Vám napíšeme zdarma.


Kdy začít vyřizovat práce v Anglii?

Nyní. I když je možné zajistit si práce v Anglii takřka na počkání, doporučujeme začít, co nejdříve. U prací ideálně 2 měsíce předem, u brigád 1 týden - 6 měsíců předem. Uvědomte si, že čím dříve si začnete práci vybírat tím lepší práci si vyberete.

Minimálně 10 dní předem.
Doporučujeme 2 měsíce a více předem.


Pracovní povolení pro práce v Anglii?

Od 1. května 2004 pracovní povolení již nejsou nutná. Na internetové adrese http://www.workingintheuk.gov.uk/ si zájemce o podrobné informace o práci ve Velké Británii může stáhnout v české verzi informační brožuru o právech a povinnostech českých občanů, kteří v této zemi žijí a pracují (viz bod 3 – Povinná registrace).Sociální zabezpečení a daně pro práce v Anglii?

Všichni občané, kteří pracují nebo si hledají práci ve Velké Británii (nabídky práce v Anglii), musí mít tzv. NI number(= National Insurance Number). Toto číslo se používá
pro účely správné evidence veškerých příspěvků do fondu státního pojištění. Více informací naleznete na http://www.dwp.gov.uk/lifeevent/benefits/ni_number.asp.
Číslo obdržíte v nejbližší kanceláři Jobcentre Plus, Jobcentre nebo Social Security Office (http://www.jobcentreplus.gov.uk/cms.asp?Page=/Home/AboutUs/OurOffices).
Zaměstnavatel může v této záležitosti pomoci, ale za zažádání o NI number je zodpovědný zaměstnanec. NI number není průkazem identity.
Dávky financované z daní a odvozené od příjmu (sociální příplatek, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na bydlení, příplatek na místní daň a penzijní bonus) mohou v současnosti pobírat pouze lidé s trvalým pobytem v Británii.
Podmínka trvalého pobytu je pojistkou proti tzv. „sociální turistice“, aby lidé přijíždějící do Británie neměli hned přístup k dávkám financovaným z daní a odvozeným od příjmu.
Pokud občan některého z nových států EU po 1. květnu přijede do Británie a začne pracovat, může v závislosti na konkrétních okolnostech získat po dobu zaměstnání přístup k následujícím dávkám:
- daňový odpočet na dítě,
- dětský přídavek,
- daňové zvýhodnění pro pracující rodiny,
- příspěvek na bydlení,
- příplatek na místní daň,
- penzijní bonus,
- pomoc lidem bez domova
To však pouze v případě, že daná osoba pracuje legálně a splňuje patřičná kritéria.
Pokud pracovat přestane a nepracovala nepřetržitě alespoň 12 měsíců, nebude mít nárok na žádné dávky, a pokud najde jinou práci, bude se muset znovu zaregistrovat.
Pokud daná osoba pracovala nepřetržitě alespoň 12 měsíců, bude mít plná práva vyplývající z přistoupení a nárok na všechny sociální dávky jako jiní občané EU. To zahrnuje sociální příplatek i dávky v nezaměstnanosti.
Další informace o nároku na sociální výhody lze nalézt na webových stránkách Department for Work and Pensions, tj. na http://www.dwp.gov.uk/.

Po ukončení pracovního poměru ve Velké Británii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
Na internetové stránce http://www.hmrc.gov.uk/cnr/osc.htm naleznete ke stažení formulář žádosti (CA 3916) o dodání vyplněného formuláře E301. S vyplněnou žádostí CA 3916 je vhodné zaslat kopie poslední výplatní pásky nebo „zápočtového listu“ P45 či P60.
Kontaktní instituce vydávající formulář E301 ve Velké Británii:
HM Revenue & Customs
Centre for Non-Residents (Newcastle)
Longbenton
Newcastle Upon Tyne
NE98 1ZZ
United Kingdom
Help line:
Z Velké Británie
Tel: 0845 9154811
Fax: 0845 9157800
Z ostatních zemí
Tel: 00 44 (0) 191 2037010
Fax: 00 44 (0) 191 2257800
O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z České republiky, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Velké Británii...


Naše společnost práci nezprostředkovává. Příjem této stránky plyne z prodeje reklamní inzerce. Pokud inzerce není prodána obsazena, můžete si zakoupit reklamní prostor.Základní platové podmínky

Nejlépe placené brigády a práce v Anglii
Zubaři až 300.000 Kč měsíčně
IT odborníci až 210.000 Kč měsíčně
Pohřební služby až 111.000 Kč měsíčně
a mnoho dalšího

Práce v Anglii bez jazyka
Řidiči osobní vozidel až 71.000 Kč
Uklízeči/čky až 45.000 Kč
Poslíček až 49.000 Kč
a mnoho dalšího

Práce s částečnou znalostí jazyka
Číšník, servírka až 61.000 Kč
Recepční v hostelech až 60.000 Kč
Kurýr, doručovatel až 55 Kč
a mnoho dalšího

Práce v Anglii se znalostí jazyka
Recepční ve špičkových hotelech 100.000 Kč
Sekretářka 84.000 Kč
Manažer až 150.000 Kč

a mnoho dalšího

Práce v Anglii pro lidi bez vzdělání a praxe
Rozvoz hotových jídel 61.000 Kč
Pokladní v hypermarketech 40.000 Kč
Pomocné práce na stavbách 40.000 Kč
a mnoho dalšího


Práce v Anglii pro vyučené
Automechanik 80.000 Kč
Dělník 45.000 Kč
Kuchař 82.000 Kč

Práce v Anglii pro středoškoláky
Sekretářka 72.000 Kč
Recepční 69.000 Kč
Pracovník call centra 70.000 Kč


Práce v Anglii pro vysokoškoláky
Stavební dozor až 450.000 Kč/měsíčně !!!
Letecký dispečer až 300.000 Kč měsíčně
Zubař až 300.000 Kč měsíčně


Odkaz na pracovní nabídky ke stažení najdete na titulní stránce

Informace  na téma práce v zahraničí

Reklama: Práce v Anglii