Práce v Itálii

Brigády a práce v ItáliiPráce v Itálii- Předpoklady

- Věk minimálně 18 let - 65 let
- Brigády 1 den - 4 měsíce
- Práce 4 měsíce a déle
- U některých zaměstnání není věk vyžadován
- Životopis a žádost o místo musí být v angličtině nebo italštině. Žádost o místo Vám napíšeme zdarma.Práce v Itálii - Kdy začít vyřizovat?

Nyní. I když je možné zajistit si práce v Itálii takřka na počkání, doporučujeme začít, co nejdříve. U prací ideálně 3 měsíce předem, u brigád 1 týden - 6 měsíců předem. Uvědomte si, že čím dříve si začnete práci vybírat tím lepší práci si vyberete.

Minimálně 14 dní předem.
Doporučujeme 3 měsíce a více předem.
Práce v Itálii - Pracovní povolení

Občané České republiky mohou na území Itálie pracovat bez pracovního povolení.

Na základě Dekretu č. 30/2007 nemusí od 11. dubna 2007 občané členských států Evropské unie, kteří chtějí v Itálii pobývat déle než tři měsíce (90 dní), žádat o povolení k pobytu občana Společenství (carta di soggiorno per cittadini comunitari) na oddělení místní cizinecké policie (Questura), tak jak tomu bylo dříve.

3. Povinná registrace


Občané EU, kteří pobývají na území Itálie déle než tři měsíce však mají povinnost během těchto tří měsíců nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadě (iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza).

Při hlášení pobytu bude na obecním úřadě předkládat:
- doklad totožnosti (pas, občanský průkaz - se strojově čitelnými údaji, vydávaný od poloviny roku 2000)
- pracovní smlouvu či doklad o studiu či doklad opravňující k podnikatelské činnosti

- v případě, že nebudete v Itálii pracovat, podnikat nebo studovat (budete například doprovázet svého pracujícího manžela/manželku, rodiče, atp.), musíte předložit doklad potvrzující dostatek finančních prostředků k životu v Itálii a doklad o zdravotním pojištění.

Dostatek finančních prostředků se posuzuje dle počtu osob v domácnosti:
€ 5.061,68 - samostatně žijící žadatel nebo žadatel a 1 rodinný příslušník*
€10.123,36 - žadatel a 2 rodinní příslušníci nebo žadatel a 3 rodinní příslušníci
€15.185,04 - žadatel a 4 a více rodinných příslušníků

* rodinným příslušníkem se rozumí nezaopatřený/á manžel/manželka, neplnoleté děti, další nezaopatření příbuzní manžela/manželky po vzestupné i sestupné linii, kteří s žadatelem žili v České republice a byli na žadatele finančně odkázáni.

Občané EU, kteří již mají průkaz o pobytu občana Společenství (carta di soggiorno per cittadini comunitari) vystavený cizineckou policií (Questura) či prostřednictvím pověřených úřadů Italské pošty (Posta Italiana), se musí dostavit na místní obecní úřad a nahlásit svůj pobyt tam.

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, musí nadále žádat o povolení k pobytu (la carta di soggiorno) na oddělení místní cizinecké policie (Questura).

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.portaleimmigrazione.it/ nebo na italské informační lince 800 309 309 .

Více informací rovněž na stránkách Policie http://www.poliziadistato.it/, Ministerstva vnitra http://www.interno.it/ a Ministerstva sociálních záležitostí http://www.solidarietasociale.gov.it/

4. Povolení k pobytu

Viz sekce č.3 - Povinná registrace.

5. Sociální zabezpečení, daňová problematika
Pokud máte v úmyslu v Itálii pracovat nebo pobývat déle než 3 měsíce, potřebujete získat "číslo sociálního zabezpečení", italsky "codice fiscale". O číslo se žádá na místním finančním úřadu - "Agenzia delle Entrate". Konkrétní adresy získáte na těchto webových stránkách: http://www.agenziaentrate.it/.

V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Důvodem je různorodost sociálních systémů těchto zemí, které jsou založeny na odlišných principech a mají i různá institucionální uspořádání. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn, to znamená že rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrující občany nevýhodná a pro tyto případy vytváří EU pravidla vlastní - koordinační.
Více informací získáte na http://www.cssz.cz/evropska_unie
Sociální zabezpečení a daně

Celková výše odvodů z hrubé mzdy na sociální zabezpečení je 41%.
Zaměstnanec odvádí 9% z hrubé mzdy a zaměstnavatel 32% z hrubé mzdy.

Zaměstnanec:
- sociální pojištění (IVS - Invaliditá, Vecchiaia, Superstiti): nemocenské pojištění a důchodové pojištění (starobní a pozůstalostní důchody)
- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (CIGS - Cassa integrazione guadagni straordinaria)

Zaměstnavatel:
- sociální pojištění (IVS - Invaliditá, Vecchiaia, Superstiti): nemocenské pojištění a důchodové pojištění (starobní a pozůstalostní důchody)
- příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (TFR - Trattamento di fine rapporto; CIG - Cassa integrazione guadagni; CIGS - Cassa integrazione guadagni straordinaria)
- pojištění proti pracovním úrazům a nemocím z povolání
- rodinné příspěvky (CUAF – Cassa Unica Assegni Familiari)Poskytování služeb dle zákona je základem naší práce

Naše společnost práci nezprostředkovává. Příjem této stránky plyne z prodeje reklamní inzerce. Pokud inzerce není prodána obsazena, můžete si zakoupit reklamní prostor na našich stránkách prostřednictvím služby Adwords u společnosti Google.

Klikněte na pracovní nabídky zdarmaNejlépe placené brigády a práce v Itálii
Zubaři až 300.000 Kč měsíčně
IT odborníci až 210.000 Kč měsíčně
Pohřební služby až 111.000 Kč měsíčně
a mnoho dalšího

Práce v Itálii bez jazyka
Řidiči osobní vozidel až 71.000 Kč
Uklízeči/čky až 45.000 Kč
Poslíček až 49.000 Kč
a mnoho dalšího

Práce s částečnou znalostí jazyka
Číšník, servírka až 61.000 Kč
Recepční v hostelech až 60.000 Kč
Kurýr, doručovatel až 55 Kč
a mnoho dalšího

Práce v Itálii se znalostí jazyka
Recepční ve špičkových hotelech 100.000 Kč
Sekretářka 84.000 Kč
Manažer až 150.000 Kč

a mnoho dalšího

Práce v Itálii pro lidi bez vzdělání a praxe
Rozvoz hotových jídel 61.000 Kč
Pokladní v hypermarketech 40.000 Kč
Pomocné práce na stavbách 40.000 Kč
a mnoho dalšího


Práce v Itálii pro vyučené
Automechanik 80.000 Kč
Dělník 45.000 Kč
Kuchař 82.000 Kč

Práce v Itálii pro středoškoláky
Sekretářka 72.000 Kč
Recepční 69.000 Kč
Pracovník call centra 70.000 Kč


Práce v Itálii pro vysokoškoláky
Stavební dozor až 450.000 Kč/měsíčně !!!
Letecký dispečer až 300.000 Kč měsíčně
Zubař až 300.000 Kč měsíčně


Odkaz na pracovní nabídky ke stažení najdete na titulní stránce

Informace na  téma práce v zahraničí
Reklama: Práce v Itálii